Musik ofta störande moment för grannar

En bra relation till ens grannar kan i många situationer vara värdefull. Tyvärr är det alltför många som medvetet eller omedvetet skapar konflikter. Att grannar då och då har konflikter är vanligt, även fast man egentligen inte känner varandra. Värdefullt …