Musik ofta störande moment för grannar

En bra relation till ens grannar kan i många situationer vara värdefull. Tyvärr är det alltför många som medvetet eller omedvetet skapar konflikter. Att grannar då och då har konflikter är vanligt, även fast man egentligen inte känner varandra.

Värdefullt att ha bra relationer

Att grannar bråkar sinsemellan eller stör sig på varandra i tystnad är ingen ovanlighet. Det behöver bevisligen inte vara någon stor konflikt i grunden. En arg lapp kan vara det som sätter igång irritationerna. Att bo nära varandra, speciellt i ett bostadshus, kräver mycket hänsyn och visad förståelse för ens grannar. Många gånger är lägenheter lyhörda, och några alltför tunga steg eller spring på olämpliga tider kan vara något som hörs mycket hos grannen under. Det enklaste sättet att respektera sina grannar på är dock att anpassa sig efter de regler som är uppsatta av styrelsen. Sådana riktlinjer handlar ofta om mellan vilka typer man behöver tänka på att anpassa sin ljudnivå. Vanligt är att ha en gräns vid 22-tiden på vardagar då det ska vara tystare i huset.

Dämpa ljuden effektivt

De största och mest vanliga boven i grannkonflikter är musik och alltför höga volymer på grannens TV. Har man höga ljudnivåer så är den enda effektiva lösningen att sänka ljudnivån. Ett sätt att kunna lyssna på musik men ändå minska risken för att grannarna stör, är att inreda ens bostad så att så mycket av ljuden stannar kvar i lägenheten och dämpas utan att spridas vidare i de andra lägenheterna. Det kan handla om att hitta ljuddämpande tavlor, som bland annat säljs hos Soundab.se, ha mattor på golven och gardiner vid fönsterna. Desto mer avskalat ens hem är, desto mer kommer ljuden att spridas vidare. De lösningar som Soundab har för att dämpa ljud är något som används av såväl företag som privatpersoner. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera:

  • En sparsamt inredd lägenhet ekar lätt och för ljuden vidare.
  • Tyger och tavlor gör ljuden mjukare och fångar upp mycket.
  • Tänk på att följa de riktlinjer som finns och behandla andra med respekt.

Runt om i landet finns dem som kommer på lösningar på hur man ska kunna skapa goda relationer mellan grannar.  Ett exempel på en sådan lösning är en studiecirkel där man bland annat tar upp vilka regler som gäller och hur man kan agera utan att förvärra problemen.

Comments are closed.